t: +44 020 3886 0378Payments

Kelių eismo teisė

Įvairiapusė mūsų advokatų patirtis šioje nišinėje teisės srityje užtikrina,kad mūsų klientai gautų aukščiausios klasės teisinę pagalbą visais kelių eismotaisyklių pažeidimų klausimais.

Mes padėsime Jums viso teisinio proceso metu, nuo jo pradžios iki pabaigos, įskaitant atstovavimą teisme, esant poreikiui. Sėkmingos gynybos atveju galima tikėtis diskvalifikacijos ar baudžiamojo nuosprendžio išvengimo, jeigu galim aįrodyti, kad nuosprendis sukels ypatingų sunkumų, arba nurodyti išskirtines priežastis nuosprendžio švelninime.

Mūsų teisės specialistai gina ir atstovauja klientus šiose srityse:

Mes užtikriname tvirtą atstovavimą, kad išvengtumėte nepagrįstų nuobaudos taškų, teisių praradimo ar baudžiamojo nuosprendžio. Pasirūpinsime, kad būtų išnaudoti visi galimi gynybos būdai, siekiant pačio geriausio rezultato mūsų klientams.

Get in touch with us

Expert legal assistance is just one short e-mail or phone call away!
Get in touch now